web analytics
sâmbătă , 22 iunie 2024

Proiecte pentru Baia Mare

Eu, Filip Claudiu-Gheorghe, candidez pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare și îmi asum ferm angajamentul de a introduce schimbări constructive în administrația locală prin implementarea de proiecte menite să răspundă în mod direct și eficient nevoilor comunității noastre.

Iată câteva dintre angajamentele mele:

1. Fără corupție în Primăria Baia Mare și reducerea cu 50% a angajaților primăriei!

Am ca obiectiv promovarea transparenței, integrității și eficienței în administrația publică locală. Obiectivele includ combaterea corupției prin implementarea unui sistem de monitorizare și raportare, optimizarea resurselor umane prin reducerea cu 50% a angajaților și consolidarea controlului intern. Prin educație și sensibilizare, urmăresc implicarea tuturor în promovarea unei guvernări locale responsabile și transparente.

2. Fără impozite pe clădiri pentru pensionari!

Recunoaștem contribuția deosebită a pensionarilor la dezvoltarea comunității.

Eliminăm impozitele pentru această categorie de cetățeni pentru a aduce un sprijin real celor care au dedicat o mare parte a vieții lor pentru binele orașului.

3. Fără taxe de autorizare pentru prima casă!

Fac procesul de achiziție a primei case mai ușor și accesibil, eliminând taxele de autorizare pentru construirea primei case.

4. Reducerea birocrației!

Administrare simplificată și eficientă a serviciilor publice pentru a facilita accesul la informații și servicii, eliminând redundanțele inutile.

5. Digitalizarea sistemului informatic!

Implementare de tehnologii moderne pentru a aduce Primăria Baia Mare în era digitală, îmbunătățind eficiența și oferind o experiență mai fluidă pentru toți cetățenii.

6. Reducere costurilor la apă și canal!

Angajament pentru reducerea costurilor serviciilor de apă și canal, căutând soluții sustenabile pentru a menține aceste servicii accesibile și de calitate.

7. Infrastructură Ciclabila și Pietonală!

Aș începe prin a efectua o analiză detaliată a terenului, identificând zonele potențiale pentru piste de biciclete și alei pietonale. Organizarea unor întâlniri cu membrii comunității pentru a obține feedback cu privire la nevoile și preferințele cetățenilor legate de infrastructura ciclabila și pietonală.

8. Proiecte de Dezvoltare a Turismului Istoric!

Investiții în restaurarea și promovarea patrimoniului istoric al orașului pentru a atrage vizitatori și a sprijini afacerile locale.

9. Program de Sprijin pentru Tinerii Antreprenori!

Oferte de granturi, mentorat și facilități pentru tinerii antreprenori, stimulând inovația și susținând creșterea afacerilor locale.

10. Proiecte de Gestionare a Traficului!

Implementare de soluții inteligente pentru gestionare a traficului pentru a reduce congestionarea și a îmbunătăți mobilitatea în oraș.

11. Proiecte de Sprijin pentru Cartierele Vulnerabile!

Mă angajez să îmbunătățesc calitatea vieții în cartierele vulnerabile prin proiecte de revitalizare urbană, infrastructură îmbunătățită și sprijin social. Scopul este să reducem inegalitățile și să oferim tuturor cetățenilor acces la resurse esențiale.

12. Proiecte de Îmbunătățire a Calității Aerului!

Orașul nostru merită un aer curat. Prin promovarea energiilor regenerabile, extinderea zonelor verzi și reducerea emisiilor poluante, mă dedic asigurării unui mediu sănătos și sustenabil pentru toți locuitorii.

13. Centru de Inovare și Start-up-uri!

Îmi propun să creez un centru de inovare pentru a stimula spiritul antreprenorial și a oferi spații pentru dezvoltarea de start-up-uri locale. Aici, tinerii talente și inovatori vor avea acces la resurse, mentorat și facilități pentru a-și dezvolta ideile și afacerile.

14. Proiecte de Digitalizare în Educație!

Sustin modernizarea sistemului educațional prin introducerea tehnologiilor digitale. Proiectele mele vizează dotarea școlilor cu infrastructură IT, furnizarea de resurse digitale și creșterea accesului la educație online.

15. Programe de Reciclare și Gestionare a Deșeurilor!

Mă angajez ferm pentru protejarea mediului înconjurător. Prin promovarea reciclării, implementarea sistemelor de colectare selectivă și investiții în tehnologii de gestionare a deșeurilor, contribui la construirea unui oraș mai sustenabil.

16. Spații de Joacă și Recreere pentru Copii!

Vreau să creez spații sigure și atrăgătoare pentru copii în toate cartierele orașului. Proiectele mele vor oferi locuri de joacă moderne și zone de recreere, contribuind la dezvoltarea sănătoasă a copiilor noștri.

17. Program de Îmbunătățire a Calității Apei!

Prin modernizarea infrastructurii de apă și implementarea unor tehnologii avansate de tratare a apei, îmi propunem prin modernizarea infrastructurii de apă și implementarea unor tehnologii avansate de tratare a apei, mă dedic asigurării accesului la apă de calitate pentru toți locuitorii orașului.

18. Proiecte pentru Promovarea Artei Urbane!

Sustin integrarea artei urbane în peisajul orașului. Prin proiecte de street art și evenimente culturale, vom încuraja expresia artistică și vom aduce o notă vibrantă și autentică în spațiul public.

19. Program de Mentorat pentru Tinerii Talentați!

Tinerii talentați merită șansa de a-și dezvolta potențialul. Prin implementarea unui program de mentorat, vom conecta tinerii promițători cu experți în diverse domenii pentru a-i ghida și sprijini în realizarea visurilor lor.

20. Anihilarea Retelelor de Cersitorie din Baia Mare!

Proiectul reprezintă o inițiativă ambițioasă și bine structurată cu scopul de a eradica sau reduce semnificativ fenomenul cerșitului în cadrul municipiului Baia Mare. Această acțiune se desfășoară într-un parteneriat activ între autoritățile locale, organizații neguvernamentale, instituții de învățământ, sectorul privat și comunitatea locală, având în vedere o abordare comprehensivă și eficientă.

Aceste proiecte reprezintă angajamentul meu de a face din Baia Mare un oraș în care fiecare locuitor să se bucure de o calitate mai bună a vieții și de o comunitate mai puternică și mai conectată.

Partidul Verde